TARIM
 
 DEVECİ HAVZASI MEYVECİLİK ENTEGRASYON PROJESİ

 Proje kapsamında 5,640 dekar alana 52,500 adet yarı bodur kiraz, 225,000 adet yarı bodur elma, 40,000 adet tam bodur elma fidanlarının dikimi tamamlanmıştır.
 Proje sahasının sulanması amacıyla tam otomasyonlu pompa, trafo, membran havuz ve terfi hatları yapılmış ve damla sulama sistemi tamamlanmıştır.
 “Kadışehri İlçesi Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi” kapsamında Kadışehri İlçesi Kabalı Köyünde 1’inci etapta 5 bin 640 dekar alanda kurulan meyve bahçesi imzalanan sözleşmeyle kiraya verilmiştir.

 
ERSONEL DURUMU:
İlçe Müdürü
 Tedviren ( Veteriner Hekim )
Ziraat Mühendisi
 5
Veteriner Hekim
 3
Yapı Teknisyeni
 1
G.İ.H. Memuru
 1
Y.H. Hizmetlisi
 1
İşçi Şoför
 2
Tarım Mak. Op.
 1
Tarım Hizmetlisi
 2
Toplam Personel Mevcudu
17
Araç Durumu
 2 adet Toyota Marka araç bulunmaktadır.
1 adet Mitsubishi Markalı Kiralık araç
 
MEVCUT ARAZİ DURUMU:
Toplam Tarım Alanı
 144.816 Da
Hububat Alanı
 101.870 Da
Sebze Alanı
     2.400 Da
Meyve-Bağ
     8.000 Da
Şeker pancarı ekim sahası
     6.045 Da
Toplam Ekilen Alan
 118.315 Da
Nadas alanı
   14.498 Da
Sulu arazi
   18.450 Da
Orman-Fundalık
191.480