COĞRAFİ DURUM

Arazinin kısmen dağlık olduğu kuzeyde ilçemizi; Deveci Dağları, doğuda Yılman Tepesi ve batıda; Ördede Tepesi çevrelemektedir. Güneyde doğu arazi yapısı dalgalı bir görüntü almaktadır.
İlçe merkezinden geçen Küçüköz’ün dışında önemli bir akarsuyu bulunmamaktadır.
Kadışehri’nin kuzey kısımlarında yer alan Deveci Dağları en önemli yükseltilerdir.
İlçenin güney kısmı ise geniş düzlüklerden oluşur. Yörenin en önemli akarsuyu Yeşilırmak’ın kollarından biri olan Çekerek Irmağıdır. Çekerek ırmağı Kadışehri ovasından daha düşük rakımlı bir yol izlediği için arazi sulamasında yetersiz kalmaktadır.
Araziler genelde kuru tarıma uygundur. Tahıl ürünlerinin dışında üzüm yapılmaktadır. Deveci Havzası Meyvecilik Projesi ile meyve ve sebze üretimi çok ciddi artış göstermiştir.
Deveci Dağları’ndan erozyon yoluyla taşınan alüvyonlu topraklar tarım alanlarında verimin artmasını sağlamıştır. Tarım arazileri geniş düzlükler halinde olup, 20.000 dönüm civarındadır. Arazinin diğer kısımlarını ise meşelikler ve hayvan otlatmaya elverişli çayırlar oluşturmaktadır.